برگه‌ها

سند برای وثیقه زندانی

سند برای وثیقه زندانی”

دفتر”

02166278740

از آنجایی که انتخاب یک سند مناسب برای دادگاه و دادسرا باید دارای شرایط خاصی باشد تا توسط قاضی پرونده پذیرفته شود، از این روز جهت انتخاب بهترین سند اجاره ای برای دادگاه و دادسرا با ما تماس بگیرید.

شرایط سند برای وثیقه زندانی

سند باید ششدانگ باشد.

سند بدون مشکل و سالم باشد.

سندی که برای وام یا مسائل دیگری استفاده شده باشد پذیرفته نمی شود.

سند عرصه و اعیان باشد.

از وثيقه براي موارد مختلفي استفاده مي‌كنند؛

وثیقه ملکی،

وثیقه نظام‌ وظیفه برای خروج مشمولان سربازی از کشور،

وثیقه بانکی،

وثیقه در حوادث رانندگی،

وثیقه به‌عنوان تأمین کیفری از انواع وثیقه است که بیش از سایر موارد در نظام قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سندی ارائه شود که مبلغ قرار را به صورت کامل پوشش دهد

توجه داشته باشید: سند که برای وثیقه زندانی ارائه می شود،

باید قیمتی حدود 20 الی 30 درصد بیشتر از قرار وثیقه داشته باشد.

زیرا اسناد ملکی توسط کارشناس اداره ثبت حدود 30 درصد زیر قیمت فروش منطقه محاسبه و ثبت خواهد شد.

پس از معرفی وثیقه از سوی متهم یا شخص ثالث،

در صورتی که وجه نقد نباشد (مانند وثیقه ملکی) ابتدا باید بهای آن را کارشناسی کرد و بعد از اعلام نظر کارشناس،

چنانچه ارزش مال پیشنهادی به‌میزان وثیقه مورد درخواست باشد مراتب برای توقیف و منع نقل و انتقال به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام می‌شود.

برای جلوگیری از این موارد و انتخاب بهترین سند گذار برای دادگاه و دادسرا و جلوگیری از ایجاد مشکلات بیشتر، با گروه مشاوران دریا تماس گرفته و بهترین سند را برای وثیقه زندانی خود انتخاب کنید.

شماره تماس

53472990991