سند چیست

سند چیست و انواع آن کدام است؟

تعریف سند مطابق ماده 1283 قانون مدنی در تعریف سند چنین پیش بینی شده است. ” سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد ” . بر اساس این تعریف، دلیلی را می توان بعنوان سند محسوب کرد که دو شرط اساسی را داشته باشد: اولا اینکه نوشته […]

Call Now Buttonتماس جهت مشاوره رایگان