مشاوران دریا

اجاره سند برای آزادی زندانی در تمامی استان های ایران

اعتبار سند های ملکی در مشاوران دریا چگونه است؟

اجاره سند و وثیقه ششدانگ و معتبر و کارشناسی شده جهت ارائه به دادگاه و دادسرا در این دفتر انجام می شود.

گروه مشاوران دریا با 5 سال سابقه کاری مفتخر است گامی مهم در آسان سازی آزادی زندانی و متهم شما بردارد تا به تحکیم هر چه بیشتر خانواده ها کمکی هر چند اندک کرده باشد.

کدام استان ها و شهرها تحت پوشش ما هستند؟

اجاره سند ملکی برای آزادی زندانی و متهم در مشاوران دریا نه تنها در تهران بلکه در تمامی شهرستان ها امکان پذیر میباشد.

به دلیل زیاد بودن تعداد متهم و زندانی در کلان شهر هایی همچون تهران، مشهد، اصفهان و … اکثر کارهای گروه مشاوران دریا در این شهر ها انجام می شود.

یادآور می شود، در تمامی شهرهای کشور آماده ارائه خدمات می باشیم.

تماس با ما