مشاوران دریا

اجاره سند برای ممنوع الخروجی

اجاره سند جهت رفع ممنوع الخروجی با سند ملکی معتبر و شش دانگ در اسرع وقت انجام میشود.

همچنین از ممنوع الخروجی افرادی که بدهکار هستند برای فشار آوردن جهت پرداخت بدهی او استفاده میشود

تا شخص طلبکار دچار ضرر و زیان نشود.

این افراد میتوانند با معرفی وثیقه ای به ارزش بدهی خود نزد اداره ثبت اسناد برای مدتی ممنوع الخروجی خود را لغو کرده

تا در اسرع وقت به رفع ممنوع الخروجی خود بپردازند.

چنانچه سندی با مالکیت خود در دسترسشان نباشد میتوانند از سند اجاره ای جهت ضمانت رفع ممنوع الخروجی استفاده نمایند،

که این اسناد معمولا به مدت 6 ماه اجازه خروج این افراد را ازکشور میدهد.

طبق ماده 188قانون آیین دادرسی کیفری هنگامی که فردی محکوم به انجام جرمی میشود،بازپرس پرونده میتواند

تا زمان مشخص شدن جرم فرد برایش دستور منع خروج را صادر نماید.

اجاره سند برای آزادی زندانی نیز در مشاوران دریا امکان پذیر می باشد که با مراجعه حضوری در دفتر و ارائه توضیحات لازم

درخصوص پرونده خود میتوانند وثیقه مدنظر را اجاره نمایند.

قیمت اجاره وثیقه جهت رفع ممنوع الخروجی با توجه به میزان درخواستی سند از سوی بازپرس مربوطه محاسبه میگردد

  • اجاره سند برای تعزیرات
  • اجاره وثیقه برای زندانی تعزیرات
  • اجاره سند برای زندانی تعزیرات 
  • احاره سند برای آزادی زندانی تعزیرات
  • سند اجاره ای برای تعزیرات 
  • سند اجاره ای برای آزادی زندانی تعزیرات
  • سند اجاره ای برای تهران و کرج 
  • سند اجاره ای برای لرستان
  • سند اجاره ای برای ممنوع الخروجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما