مشاوران دریا

مجازات تعزیرات و قوانین چیست ؟

تعزیرات حکومتی

مجازات تعزیرات چیست  ؟

مجازات هایی که قصاص و دیه نیست  , جرایم نقدی و محرومیت اجتماعی از مجازات تعزیری است .

تفاوت بین تعزیر و حد چیست ؟

تعزیرات کیفرهای معین با نامعین هستند اما حدود مجازات معین و مخصوص  بر امال کتاب مقدس و سنت می باشند.

انواع مجازات چیست ؟

 1. قصاص
 2. دیه
 3. مجازات حدی
 4. مجازات تعزیری

مجازات تعزیر یکی از انواع مجازات اصلی است که قانون گذار برا جرایم تعزیری اختصاص داده است.

 

انواع مجازات تعزیرات چیست  ؟

 1. محروم کردن از حقوق اجنماعی
 2. حبس
 3. شلاق
 4. مجازات نقدی

وزارت دادگستری بر عملکرد سازمان تعزیرات نظارت دارد.

نقش سازمان تعزیرات نظارت بر تخلفات است.

کاهش تخلفات از وظایف سازمان تعزیرات است و تخلفات شامل :

 • کم فروشی
 • گران فروشی
 • احتکار
 • عدم صدور فاکتور
 • فروش اجباری
 • نذاشتن پروانه و جواز کسب

نحوه رسیدگی تعزیرات حکومتی چگونه است ؟

 • گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات‌
 • گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی‌
 •  شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی‌
 •  اعلام اطلاعات‌، اخبار، گزارشهای مردمی و اشخاص‌مامورین تعزیرات حکومتی

 

 

اجاره سند برای زندانی تعزیرات اجاره وثیقه برای آزادی تعزیرات حکومتی در تهران –اجاره وثیقه برای آزادی تعزیرات حکومتی در کرج -اجاره وثیقه برای آزادی تعزیرات حکومتی در قم -اجاره وثیقه برای آزادی تعزیرات حکومتی در کرمانشاه-سد اجاره ایسند اجاره ای برای تعزیرات
اجاره وثیقه برای آزادی تعزیرات حکومتی در لرستان – اجاره وثیقه برای آزادی تعزیرات حکومتی در سنندج-اجاره وثیقه برای آزادی تعزیرات حکومتی در قزوین –  اجاره وثیقه برای آزادی تعزیرات حکومتی در تبریز –اجاره وثیقه برای آزادی تعزیرات حکومتی در شیراز – اجاره وثیقه برای آزادی تعزیرات حکومتی اراک  – اجاره وثیقه برای آزادی تعزیرات حکومتی در قزوین –اجاره وثیقه برای آزادی تعزیرات حکومتی در قزوین – اجاره وثیقه برای آزادی تعزیرات حکومتی در همه استان های کشور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما