مشاوران دریا

توضیحات بیشتر درباره قرار وثیقه

اجاره سند ملکی برای زندانی

قرار وثیقه چیست؟

قرار وثیقه (اجاره سند برای زندانی) یک قرارداد موقت است که دادگاه تا پایان بررسی پرونده و اثبات جرم یا تبرئه از متهم درخواست می‌کند.

اینکار برای ضمانت حضور فرد در هر زمانی که نیاز به حضور فرد باشد، تعیین می‌شود. وثیقه مطابق قانون 217 آئین دادرسی کیفری می‌تواند شامل وجه نقد، ضمانت بانکی، تسلیم مال منقول و غیر منقول باشد.

در صورتی که متهم بخواهد به جای قرار کفیل از شرایط وثیقه استفاده کند بسته به نظر بازپرس تعیین خواهد شد و گروه مشاوران دریا تمامی مشکلات ارایه سند ملکی با هر مبلغی را فراهم می سازد.

قرار کفالت چیست؟

قرار کفالت در زمان رسیدگی به پرونده آنها در دادگاه کیفری، صادر می‌شود.

دادگاه هر شخصی را به عنوان کفیل قبول نمی‌کند و باید شرایط لازم مانند اعتبار مالی بصورت حقیقی و حقوقی را داشته باشد.

شرایط مرخصی دادن به زندانی با اجاره سند؟

طبق ماده 214 آئین نامه اجرایی مربوط به سازمان زندان‌ها و تامین و تربیت کشوری محکومین زیر می‌توانند از شرایط اجاره سند و قرار وثیقه برای آزادی از ندان استفاده کنند :

  • محکومین به حبس تا 15 سال زندان
  • محکومینی که به به بیش از 15 سال یا حبس ابد محکوم شده‌اند.

برای استفاده از شرایط اجاره سند برای آزادی زندانی باید حداقل 3 سال از مدت زمان قانونی حبس را طی کرده باشد.

محکومینی که دارای سابقه محکومیت در جریان عمدی را داشته باشند.

محکومینی که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم تادیه مالی طبق موضوع ماده 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و با هر دو به زندان محکوم شده است. در صورتی می‌تواند از شرایط مرخصی زندانی استفاده کند که یک ماه در زندان باشد.

ودر آخر…

 همه ما نام وثیقه را شنیده ایم . وقتی کسی به عنوان متهم یک پرونده شناخته می شود ، بنا به دلیل قانونی آزادی او برای مدتی محدود می شود و فرد بازداشت می شود . اما این سلب آزادی را می توان به چه طریقی به تعویق انداخت ؟ در این موارد یکی از بهترین راه هایی که قانون گذار در نظر گرفته است ، تودیع وثیقه است . در این حالت در صورتی که متهم بتواند یک وثیقه مهیا کند ، بازداشت او منتفی می شود و او متعهد است هر زمان که لازم بود در مراجع قضایی حضور پیدا کند . برای این کار بازپرس اقدام به صدور قرار وثیقه می کند . قرار وثیقه ای که صادر می شود یک از انواع قرارهای منتهی به بازداشت است یعنی اگر متهم نتواند برای خود وثیقه مهیا کند ، به بازداشت خواهد رفت .

سند اجاره ای برای تهران و کرج

سند اجاره ای برای لرستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما